Welkom

Praktijk voor individuele- en relatietherapie

Karie feddema

Systeemtherapie

Systeemtherapie (ook wel relatie en gezinstherapie genoemd) is een erkende vorm van psychotherapie.
Bij deze therapie gaat men er van uit dat klachten of problemen samenhangen met de omgeving. De omgeving kan een partner, gezin of familie zijn, maar ook de werkomgeving, de school en de sociale- en culturele leefomgeving.
Problemen beïnvloeden op hun beurt ook weer de omgeving.

Relatie en gezinstherapeuten kijken vooral naar de interactie tussen mensen. Hoe zij over elkaar denken, wat ze van elkaar verwachten, hoe zij communiceren en zich ten opzichte van elkaar gedragen. Deze manier van omgaan is vaak in de loop van de jaren onuitgesproken gegroeid tot min of meer stabiele patronen. Deze patronen kunnen veiligheid en verbondenheid in een relatie of gezin geven, maar ook om allerlei redenen gaan knellen. Dan kunnen er problemen ontstaan, zoals conflicten, onvrede of verwijdering van elkaar.

Systeemtherapie is erop gericht deze patronen in omgang met elkaar te verhelderen en waar mogelijk bij te stellen. Naast wat er niet goed gaat wordt er aandacht besteed aan de positieve, krachtige kanten van elk individu, de relatie of het gezin.

Systeemtherapie is niet alleen een aanpak voor relatieproblemen of moeilijkheden binnen een gezin. Het is een specialistische vorm van psychotherapie die effectief is gebleken bij onder andere stemmings- en angstklachten, verlies of rouwverwerking en trauma gerelateerde klachten. Ook kan het als individuele therapie worden toegepast. Immers als u verandert, verandert uw omgeving mee.
Streep