Welkom

Praktijk voor individuele- en relatietherapie

Karie feddema

Praktische info

Tariefen (incl BTW)
Individuele therapie (60 minuten) 65,00 euro
Relatietherapie (75 minuten) 90,00 euro


Vergoeding individuele therapie of relatietherapie
Ik ben aangesloten bij de NVPA. Op basis van dit lidmaatschap wordt de therapie soms vergoed uit het aanvullende pakket.
Informeer hiernaar bij uw verzekeringsmaatschappij of klik hier om te kijken wat uw verzekeraar vergoedt.

Kosten gemaakt uit de aanvullende verzekering tellen niet mee voor het eigen risico.

Privacybeleid
Voor een goede behandeling en om de financiële afhandeling correct te laten verlopen is het noodzakelijk dat ik een aantal persoonlijke gegevens van u weet en in een dossier opsla. Uw dossier bevat ook aantekeningen over uw gezondheid, de behandelovereenkomst en aantekeningen over het verloop van de behandeling. Ik maak hierbij gebruik van een papieren dossier. Uw gegevens zijn goed beveiligd tegen onbevoegde toegang en kennen een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.
Er worden in principe géén persoonlijke gegeven uitgewisseld met derden, tenzij u daar zelf om verzoekt.
Er bestaan situaties waarin het beroepsgeheim kan worden doorbroken. Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken. Wilt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling, dan wil uw ziektekostenverzekering een aantal gegevens van u op de nota terugzien wanneer u deze aanlevert. Wanneer u uw nota indient bij uw zorgverzekeraar raakt het vragen van hulp (de verrichting) bekend. De inhoud van de behandeling raakt niet bekend. In het kader van het beroepsgeheim wordt hier niet over gecommuniceerd met de vergoedende instantie.


Werktijden
Woensdag en vrijdag overdag
In overleg zijn er ook mogelijkheden in de avonduren.

Contactgegevens
Parkstraat 67
6881 JD Velp

T: 06-18928345
M: info@relatietherapie-velp.com
W: www.relatietherapie-velp.com

KvK      64045684

Streep